закупи билет
онлайн
тръгване ОТ
Пристигане В
Дата на тръгване
Дата на връщане
Начало - Общи условия

Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА “Алекс О'К"

Общите условия за ползване на автоматизираната система за продажба на автобусни билети /системата/ на сайта alexok.com уреждат единствено взаимоотношенията между потребителите на системата (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ) и „Алекс О'К”, респективно собственик на системата „Алекс О'К” гр. Велико Търново /по-долу за краткост наричан само„Алекс О'К”/.
“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което използва услугите на системата, със свободен общ достъп.
Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на закупуване на автобусен билет – до момента на неговото фактическо получаване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Алекс О'К”

„Алекс О'К” посредством alexok.com има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират.
Чрез своята автоматизирана система за продажба на автобусни билети „Алекс О'К” предлага услугите по продажба на автобусни билети. „Алекс О'К” не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции за ползване на системата.
„Алекс О'К” има право да променя технологията, дизайна и функционалностите на сайта, на автоматизираната система за продажба на автобусни билети и на предоставяните услуги без предварително известяване.
„Алекс О'К” има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги на сайта.
Лични данни на потребителите се събират чрез тази интернет страница и обработват от „Алекс О'К” и неговите партньори единствено за нуждите на предоставянето на онлайн резервация на автобусни билети, при строго спазване на изискванията на законодателството в България.
„Алекс О'К” не носи отговорност за съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които присъстват на сайта alexok.com. Отговорност за тях носят единствено рекламодателите.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, „Алекс О'К” посредством alexok.com събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, „Алекс О'К” може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация от сайта alexok.com
„Алекс О'К” не гарантира, че потокът информация от и към електронната информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети страни.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите за продажба на билети на alexok.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите за продажба билети на alexok.com.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на „Алекс О'К” в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп, чрез alexok.com до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, alexok.com може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация.
„Алекс О'К” не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които alexok.com осигурява връзка.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието, предоставено от alexok.com (изображения, текстове, видео, лога, марки, софтуер, и т.н.) е собственост на „Алекс О'К” и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на съдържанието е предмет на отделно писмено споразумение с„Алекс О'К” и/или авторите му.

ПОКУПКА НА АВТОБУСЕН БИЛЕТ

Към момента можете да осъществите онлайн покупка на автобусен билет от автоматизираната система за продажба на автобусни билети само по начин и чрез предвидените за това форми в alexok.com. следните стъпки:
изберете желаното направление
изберете вид на билета еднопосочен / двупосочен
натиснете бутона „купи сега”
в отворения нов прозорец, избирате дата на тръгване и дата на връщане / в случай, че сте избрали да закупите двупосочен билет/ и натискате бутона „намери”. Натискането на бутона „намери” не е задължително, тъй като системата сама генерира възможните часове за тръгване на избраните от Вас дати, когато те са избрани от опцията „календар” до полетата за избор на дата.
В отвореното ново меню избирате възможен час на тръгване.
При двупосочен билет след като сте избрали възможен час на тръгване, изберете и час на връщане на желаната от Вас дата.  
В така отвореното меню се, съдържа информация за стойноста на билета.
В съответните полета задължително въведете Име и Фамилия, телефон за връзка и и E-mail.
Онлайн поръчката на билет се заплаща с карта. Потвърдете вашата поръчка и инициирайте плащане като натиснете бутон „Плати“. Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която  РАЗПЕЧАТВАТЕ.
„Алекс О'К” чрез alexok.com ще Ви уведоми за потвърждавне на извършеното от Вас плащане на закупения автобусен билет, чрез съобщение на указания от Вас E-mail. Фактическото получаване на билета се осъществява чрез изпращането на електронния му вариант на имейл-а на клиента,  като  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  ТРЯБВА  ДА  БЪДЕ  ОТПЕЧАТАН в хартиен вид  и представен за  всяко   ПЪТУВЯНЕ  НА  ВОДАЧА  НА  АВТОБУСА. БЕЗ  НАЛИЧЕН  ОТПЕЧАТАН  БИЛЕТ  НА  ХАРТИЕН  НОСИТЕЛ , ПЪТНИКА  НЕ  СЕ  ДОПУСКА  В  АВТОБУСИТЕ  НА  ФИРМАТА.  В случай, че при покупка на билета, потребителя / пътника/ е използвал намаление, преди заемане на място в превозното средство, трябва да предостави документ, който е основание за ползване на намалението. В случай, когато потребителя / пътника не представи надлежен документ или се установи нарушение в подадената от него информация, потребителя / пътника/ се задължава да доплати сумата за билета или да се откаже от правото си да извърши своето пътуване, като парите за билета няма да му бъдат възстановени. Посочването на непълни или неверни данни в указаните форми може да направи покупката на автобусен билет невалидна. В тези случаи „Алекс О'К” не носи отговорност за осъществяванто на покупката на автобусен билет и изълнение на превоза.

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ С КАРТА ЗА ИЗБРАНАТА СТОКА / УСЛУГА

Приемаме плащане със следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева. Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).


ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

1.ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили автобусни билети чрез alexok.com за редовните автобусни линии на „Алекс О'К” и получили потвърждение за извършените от тях плащания съобразно общите правила на сайта на указания от него E-mail имат право :
1.1.Да променят датата и часа пътуване::
1.2.Промяната на дата и/или часа на пътуването, може да бъде извършена от лицата закупили билети за редовните автобусни линии на „Алекс О'К” само на билетните каси на дружествата на територията на страната, не по - късно от 30 минути преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета. За презаверката на билета се заплаща такса от 2 (два) лева.
1.3. За извършване на промяна в дата и/или часа на пътуването, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail.
1.4. За закъснение по обективни причини превозвачът не носи отговорност.
1.5. При неосъществяване на пътуването по вина на „Алекс О'К”, същата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.

2.ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

2.1.Лицата закупили билети за редовните автобусни линии на „Алекс О'К”, имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените билети, при следните условия:
2.2. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ платената за билета сума, като удържа от нея сумата от 2 /два / лева.
2.3. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ 70 /седемдесет/ процента от платената за билета сума.
2.3.1. ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ ДВУПОСОЧНИ /ОТИВАНЕ-ВРЪЩАНЕ/ БИЛЕТИ
2.3.2. Потребителят /пътник/ има право, да декларира отказ от пътуване и да върне закупения билет двупосочен билет в цялост, при следните условия:
- в срок от не по-малък от 24 часа, преди часа на тръгване по редовната автобусна линия на първото по ред пътуване /отиване/ , пътникът може да декларира отказ от пътуване за двете посоки, за които е издаден двупосчния билет. В този случай, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ платената за двупосочния билет сума, като удържа от нея сумата от 2 /два / лева. - Потребителят /пътник/ има право, да декларира отказ от второто по ред пътуване /връщане/ от закупения двупосочен билет, 40 /четиридесет/ минути преди часа на тръгване, като в този случай, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/, 70 /седемдесет/ процента от половината стойност, заплатена от потребителя /пътник/ за двупосочния билет.
- в срок по-малък от 24 часа, преди часа на тръгване по редовната автобусна линия на първото по ред пътуване /отиване/ , пътникът може да декларира отказ от пътуване за двете посоки, за които е издаден двупосчния билет. Отказ от пътуването трябва да бъде направен не по-късно от 40 /четиридесет/ минути преди часа на тръгване.
2.4. При деклариран отказ от пътуване, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail.
2.5. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането, като от връщаната сума се удържа таксата за банков превод.

ЦЕНИ

Цените, на билетите обявени на alexok.com са в български лева с включен 20% ДДС.
„Алекс О'К” си запазва правото да променя цените, обявени чрез alexok.com по всяко време и по свое усмотрените. В случай на промяна на цената, за покупна цена на билета е в сила цената към момента на заплащане  от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством установената за това форма за alexok.com.

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ и БАГАЖ

При превоза на пътнци по редовните автобусни линии на „Алекс О'К”, пътниците са длъжни да спазват следните правила:
Всеки пътник има право да превози безплатен багаж както следва:
Ръчен багаж –
1 багажна единица – до 5 kг. с размери- до 55 x 40 x 23 см.
В багажните отделения на превозното средство
1 една багажна единица
за всяка багажна единица натоварена в багажните отделения на превозното средство, пътника получава багажна разписка, съгласно разредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Не се допуска превоз на багаж, без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, който не пътува в автобуса.
Всеки допълнителен багаж, извън горепосочените и независмо от размера, се заплаща на каса 5.00 лв., за което се издава фискален бон.

Не се разрешава поставяне и пренасяне в багажните единици, превозвани в багажните отделения на автобусите:
- на изделия от благородни метали, полускъпоценни и скъпоценни камъни, преносими компютри, компютърни конфигурации, GSM апарати, всякаква видео, аудио и фото техника, оптически уреди и/или части и елементи за тях, предмети с нумизматична и художествена стойност, парични средства, ценни книжа, документи,  пътнически чекове, кредитни и дебитни карти.
В случай на цялостната или частичната липса или повреда на багаж, съдържащ предмети описани в предходното изречене , „Алекс О'К” , не носят отговорност и няма да възстновяват тяхната стойност , при евентуално изплащане  на обезщетение.
Абсолютно се забранява :
поставяне и пренасяне в багажните единици, превозвани в багажните отделения на автобусите на:
- огнестрелни оръжия и боеприпаси / притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, се превозват като ръчен багаж при спазване на разпоредбите на действуващата нормативна уредба./
- експлозиви и запалителни вещества и устройства
- капсул-детонатори,
- детонатори и фитили,
- мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери,
- фойерверки и други пиротехнически средства,
- димни бомби и патрони,
- динамит, барут и пластични взривни вещества
- лесно запалими химически вещества.

ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ

Уважаеми пътници, с цел спазване на приложимите изисквания за безопастност, установени от международното право, правото на Съюза или националаното право, и с цел спазване на изскванията за защита на Вашето здраве и безопастност, установени от компетентните органи, Ви молим преди закупуване на билет/и за  превоз на лица с увреждания или с намалена подвижност, да се свържете с нас на телефон 02/9453939, за получаване на информация във връзка с  безопастностността или осъществимостта на превоза.

ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ

В автобуси на „Алекс О'К” се допускат и пътуват безплатно само кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и заверена карта, удостоверяваща статута му.

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат рапоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ и НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРИ ПЛАЩАНЕ

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата VisaилиMasterCardкарта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

  • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Поръчай такси 062/ 6 16 16